Học sinh Trung học Phổ thông được đổi môn học tự chọn vào cuối năm học

Thứ tư, 11/01/2023 18:32
Trước tình hình thực tế hiện nay đối với   năm học đầu tiên thực hiện Chương   trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT, Bộ GD-ĐT vừa ban hành Văn bản số 68 hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT. Cụ thể, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh (HS) cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12.

Trong trường hợp đặc biệt, HS có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để HS bổ sung kiến thức, kỹ năng. Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho HS có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

HS có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ HS bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của HS theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho HS có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình mới với lớp 10. Ngoài những môn học bắt buộc, HS được chọn 4 môn học tự chọn. Các trường đã xây dựng các tổ hợp môn học và hướng dẫn HS lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, sau một học kỳ, một số trường hợp nhận thấy việc lựa chọn những môn học đó là chưa phù hợp và mong muốn đổi môn học. Một số HS vì lý do cá nhân phải chuyển trường giữa các tỉnh, thành phố thì trường nơi các em chuyển đến lại không có tổ hợp môn phù hợp với các môn đã học ở trường cũ, nên gặp nhiều khó khăn. Sở GD-ĐT cùng các nhà trường còn lúng túng, vì trước đó Bộ GD-ĐT chưa có hướng dẫn cụ thể về việc trên.

V.H