Hội An giảm giá vé tham quan cho trẻ em

Thứ bảy, 02/07/2022 14:11
Bắt đầu từ 1-7, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam)  chính thức thực hiện chương trình tham quan trải nghiệm dành cho trẻ em dưới 16 tuổi tại các làng nghề truyền thống ở địa phương là Làng rau Trà Quế, Làng gốm Thanh Hà và Làng mộc Kim Bồng.

Đối với trẻ em trên địa bàn TP Hội An được miễn phí vé tham quan, trẻ em ngoài thành phố được giảm 50% giá vé tham quan người lớn, tức là 2 em mua 1 vé (35.000 đồng/vé).

Đây là chương trình nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, dịch vụ nhằm khôi phục và phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi được tham quan, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục, bồi đắp kiến thức lịch sử - văn hóa địa phương cho trẻ em.

QUYÊN QUYÊN