Hội An kiểm kê hiện vật tại di tích tín ngưỡng cộng đồng

Thứ bảy, 13/11/2021 19:33

Đình Đế Võng.

 Đến nay, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện vật tại 4 di tích tín ngưỡng cộng đồng đã được xếp hạng cấp quốc gia, gồm di tích đình Xuân Mỹ (P. Thanh Hà), đình Đế Võng (Cẩm Châu), đình Sơn Phong (Sơn Phong) và đình Cẩm Phô (Cẩm Phô). 

Nội dung kiểm kê gồm: đo vẽ, chụp ảnh, quay phim, ghi chép khảo tả... các hiện vật. Tại mỗi di tích sau khi kiểm kê, trung tâm tiến hành xây dựng bộ hồ sơ gồm danh mục hiện vật, sơ đồ phân bố hiện vật, phiếu hiện vật, bản ảnh, bản vẽ chi tiết hiện vật... nhằm nắm bắt hiện trạng, tư liệu hóa hiện vật tại di tích phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An.

Chương trình kiểm kê hiện vật sẽ tiếp tục với toàn bộ các di tích trên địa bàn Hội An.

Đ.H