Hội An tập huấn phát triển du lịch xanh

Thứ sáu, 23/09/2022 16:37
TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức tập huấn cho hơn 200 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa- du lịch về giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 và hướng dẫn thực hành Bộ tiêu chí du lịch xanh.
Cù lao Chàm, điểm du lịch xanh thu hút du khách.
Cù lao Chàm, điểm du lịch xanh thu hút du khách.

Tham gia lớp học, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn quy trình đánh giá bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam, tiêu chí dành cho điểm tham quan và điểm du lịch dựa vào cộng đồng. Đồng thời tìm hiểu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 hướng tới mục tiêu: Các điểm tham quan Khu di sản Hội An, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh được công nhận là điểm đến xanh vào năm 2025.

Dịp này, chuyên gia cao cấp của Chương trình du lịch bền vững Thuỵ Sỹ hướng dẫn áp dụng du lịch xanh cho điểm tham quan và du lịch dựa vào cộng đồng tại Hội An.

QUYÊN QUYÊN