Hội nghị tiếp xúc cử tri phải công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Thứ sáu, 30/04/2021 11:01

Đà Nẵng - Ngày 29-4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác vận động bầu cử đối với ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Về hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong vận động bầu cử; nội dung việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện đúng theo các quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Người ứng cử có thể gửi chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc. Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở; thực hiện đúng nội dung, chất lượng nhưng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Về thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (chậm nhất ngày 28-4 công bố) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22-5).

M.T