Hội thảo khoa học hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới

Thứ sáu, 26/05/2023 20:03
Sáng 26-5, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì hội nghị quan trọng này.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết: Sau khi tiếp nhận các chỉ đạo từ Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua tổng kết cho thấy, việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế làm việc nhận được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, đã thể hiện vai trò lãnh đạo, đề cao tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, trong phê bình và tự phê bình.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo

Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp Cách mạng 93 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây được coi là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, việc nghiên cứu, cụ thể hóa, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ nội dung, yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc trong tình hình mới trên các lĩnh vực, gồm: Công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận của Đảng, trong hoạt động bầu cử, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng. Cùng với đó, đưa ra các giải pháp cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành các nội dung quy định đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; nghiên cứu giải pháp nhằm đề cao, phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; xây dựng cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; chủ động, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ…

Ban tổ chức hội thảo cho hay, hội thảo lần này sẽ bao gồm 2 phiên, trong đó: Phiên thứ nhất bàn về các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành. Sẽ có nhiều bài tham luận đáng chú ý như: Đảng viên trong vai trò thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia); Giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng (Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); Nguyên tắc tập chung dân chủ: Từ tầm nhìn tới thực tiễn và những vấn đề đặt ra (Tiến sỹ Nhị Lê, Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản)… Tiếp theo là phiên thảo luận thứ hai nêu các giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới. Các đại biểu sẽ được nghe tham luận về thực tiễn triển khai, các khó khăn và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung…

Công Hạnh