Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển đô thị ở miền Trung

Thứ tư, 01/12/2021 01:55

Ngày 30-11, tại Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về “Phát triển đô thị ở khu vực miền Trung” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu, quản lý và giảng viên các viện nghiên cứu, trường học trong và ngoài nước.

Hội thảo đã tiếp nhận 34 tham luận, nghiên cứu chuyên sâu phản ánh toàn diện về sự phát triển đô thị ở khu vực miền Trung; trong đó, TP Đà Nẵng đã có tham luận cũng như đề xuất về các giải pháp về quản lý đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng, vấn đề chính quyền đô thị, kiểm soát phát thải chất thải rắn, quản lý ngập úng, xây dựng đô thị thông minh…

Đặc biệt, nhiều tham luận tại hội thảo này đối với vấn đề phát triển đô thị ở khu vực miền Trung đều kiến nghị cần gắn quy hoạch phát triển đô thị của từng địa phương với quy hoạch phát triển vùng để tạo thành chuỗi đô thị phát triển bền vững. Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Hồng Hiệp, quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, nhấn mạnh: Các ý kiến tham luận, đề xuất tại hội thảo này sẽ được Ban tổ chức tổng hợp một cách đầy đủ và kỳ vọng sẽ tìm kiếm được những giải pháp, những đề xuất mang tính thực tiễn cao nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước những cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển đô thị bền vững vùng Trung Bộ trong bối cảnh mới…

Được biết, hiện toàn khu vực miền Trung, có TP Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương; 5 đô thị loại I trực thuộc tỉnh là Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang; 7 đô thị loại II, 11 đô thị loại III, 15 đô thị loại IV và khoảng 140 đô thị loại V.

PHÚ NAM