Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" dự kiến diễn ra ngày 29-11

Thứ bảy, 26/11/2022 17:37
Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (lần 2) Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 25-11.

Sự kiện này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo cho biết, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu… gửi về, hiện Ban Tổ chức đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiến hành lựa chọn, biên tập và đang tiến hành in ấn Kỷ yếu Hội thảo. Dự kiến chương trình hội thảo sẽ diễn ra ngày 29-11 tới chia làm 2 phiên thảo luận: Phiên thứ nhất với chủ đề "Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"; Phiên hai có chủ đề: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới". Trong khuôn khổ hội thảo sẽ tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về nội dung, hậu cần, tuyên truyền cơ bản đã hoàn tất đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo.

B.T