Hơn 1,2 tỷ đồng được ủng hộ vào Quỹ phòng, chống COVID-19

Thứ hai, 19/07/2021 11:50

MTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn vận động ủng hộ vào Quỹ phòng, chống COVID-19.

Đà Nẵng - UBMTTQVN quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa V, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.6 tháng qua, MTTQVN quận phối hợp cùng các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, MTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã vận động người dân thực hiện tốt khẩu hiệu “5K” trong phòng, chống dịch, phát động kêu gọi và huy động cộng đồng ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch. Cùng với đó, MTTQVN quận kịp thời truyền tải thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, với kết quả vận động được 2,083 tỷ đồng, đạt 94,68% kế hoạch được giao; các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh triển khai phù hợp với tình hình địa phương, đem lại chuyển biến tích cực.

T. DANH