Hơn 1.700 giáo viên mầm non Nghệ An sẽ được hỗ trợ hưởng lương ngân sách

Thứ sáu, 15/07/2022 13:08
Hôm qua (14-7), tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định chính hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định 06 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 09 giữa 3 Bộ: GD-ĐT, Tài Chính và Bộ Nội Vụ.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định 06 và Thông tư 09, tính tại thời điểm tháng 1-2022, đang giảng dạy ở các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng chưa được tuyển dụng vào viên chức.

Các giáo viên mầm non thuộc diện trên sẽ được hỗ trợ một lần với mức kinh phí tối đa 100 triệu đồng/người; Hỗ trợ 100% kinh phí để chi trả các chế độ, chính sách (như viên chức) cho đối tượng giáo viên mầm non kể từ ngày 1-9-2022 đến ngày 31-12-2025. Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh (nguồn chi sự nghiệp giáo dục hàng năm). Dự kiến, trong năm 2022 là 127,297 tỷ đồng, năm 2023 là 94,267 tỷ đồng, những năm tiếp theo nhu cầu kinh phí giảm dần (do được tuyển dụng vào viên chức) và kết thúc việc hỗ trợ đến hết năm 2025. Thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, toàn tỉnh hiện còn khoảng 1700 giáo viên thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 06. Tuy nhiên, đến hết tháng 12-2021, Nghị định 06 và Thông tư 09 hết hiệu lực, dẫn đến hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng bị dừng trả lương do ngân sách trung ương đã cắt. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống giáo viên và tác động đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non.

Việc HĐND tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 06 và Thông tư 09 được xem là “phao cứu sinh”, giúp giáo viên mầm non trong diện này yên tâm công tác.

N.A