Hơn 18,4 tỷ đồng nâng cấp Đền Tưởng niệm Trường An

Thứ năm, 31/12/2020 17:37

Quảng Nam- UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nâng cấp Đền Tưởng niệm Trường An, tại xã Đại Quang, do UBND H. Đại Lộc làm chủ đầu tư. Công trình gồm nhà bia khắc tên Anh hùng liệt sĩ, bia khắc tên Mẹ Việt Nam Anh hùng và những lão thành cách mạng hoặc có chiến công đặc biệt; cổng tam quan;  sân nền, mương thoát nước, kè chống sạt lở taluy dương; cây xanh... 

Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 18,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách H. Đại Lộc bố trí thực hiện. 

TH. HÀ