Hơn 20 tỷ đồng tu bổ chùa Cầu

Thứ bảy, 15/01/2022 19:00

Chùa Cầu (TP Hội An).

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13-1 đã phê duyệt dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), TP Hội An nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của khu phố cổ Hội An. Kinh phí phê duyệt là 20.201.555.000 đồng, dành cho các hạng mục: Tu bổ, gia cố hệ nền, móng, mố, trụ; tu bổ hệ dầm sàn, hệ khung gỗ và hệ mái: tu bổ hệ mái và bao che; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; tôn tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật di tích; lắp đặt hệ thống hạ tầng viễn thông; lắp đặt trang bị các trang thiết bị phục vụ cho ban quản lý công trình, tổ chuyên gia nghiên cứu khoa học.

LÊ VĂN HUÂN