Hơn 262 ngàn USD hỗ trợ cho trẻ em quận Sơn Trà

Thứ tư, 12/10/2022 15:12
Chiều 11-10, UBND Q. Sơn Trà, Ban Quản lý Chương trình vùng đô thị Q.Sơn Trà tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình vùng đô thị Q. Sơn Trà năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm tài chính 2022, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính năm 2023.
Báo cáo viên đang trình bày một số mô hình của dự án.
Báo cáo viên đang trình bày một số mô hình của dự án.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh của trẻ em trong gia đình và cộng đồng một cách bền vững, đặc biệt là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình vùng từ năm 2018-2022. Được biết, tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn này là 1,98 triệu USD, trong đó, kinh phí năm 2022 là 262.168 USD. Trong năm 2022, Chương trình đã có những can thiệp tập trung thông qua các mô hình kỹ thuật nhằm cải thiện an sinh cho trẻ em tại 3 phường: Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông với số trẻ em hưởng lợi là 6.285 trẻ. Ngoài ra, Chương trình đã nỗ lực tiếp cận và đẩy mạnh can thiệp lồng ghép hỗ trợ thông qua các mô hình thoát nghèo, kỷ luật tích cực, gia đình toàn mỹ… nhằm giúp trẻ và gia đình vượt qua những khó khăn, đảm bảo an sinh cho trẻ. Dự kiến năm 2023, Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bảo trợ, chú trọng vào chất lượng dự án thông qua các mô hình kỹ thuật trọng điểm để tăng hưởng lợi của hộ gia đình khó khăn, tăng cường sự tham gia, giám sát của BQL quận, phường và các ban ngành liên quan nhằm tăng hiệu quả các hoạt động của dự án.

Lê Anh Tuấn