Hơn 5.500 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ sáu, 22/07/2022 14:04
Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5.734 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 1 tháng trở lên của người lao động với số tiền hơn 310 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 2.700 doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền hơn 249 tỷ đồng. Nguyên nhân gây nên tình trạng nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… là do tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và do cơ chế, quy định liên quan đến việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên chưa phát huy tác dụng, khó thực hiện.

M.T