Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn

Thứ bảy, 04/12/2021 16:37

Đà Nẵng - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn vừa đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, sơ kết Chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”.

Năm qua, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình “Thành phố 5 không”, “3 có”, “4 an”. Đặc biệt, Chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” đã lan tỏa, kết nối những tấm lòng hảo tâm, chia sẻ, tiếp sức cho các hộ dân khó khăn. Cùng với nguồn hỗ trợ của thành phố, quận, Mặt trận phường đã huy động sự tham gia của cộng đồng cùng đóng góp hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng, qua đó trao hàng ngàn suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu, miễn giảm tiền thuê trọ giúp người dân vượt qua giai đoạn dịch bệnh.

Dịp này, Mặt trận quận và Mặt trận phường đã khen thưởng cho 36 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận năm 2021.

T.D