Hơn một năm, chi trả  5.300 tỷ đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Thứ năm, 21/09/2023 08:35
Năm học 2022-2023, có hơn 97% tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này đồng nghĩa với việc có trên 18,8 triệu học sinh, sinh viên được đảm bảo và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Trong đó, nếu không may ốm đau, tai nạn… các em sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với số tiền khám, chữa bệnh không giới hạn trong phạm vi, mức hưởng.

Thống kê cho thấy, năm 2022, cả nước có khoảng 3,5 triệu học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với gần 7,4 triệu lượt khám, chữa bệnh, số tiền được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 3.142 tỷ đồng. Tương tự, 8 tháng năm 2023, số học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 2,7 triệu với số lượt khám là 5,2 triệu, số tiền được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 2.174 tỷ đồng.

Trong năm 2022 và 8 tháng năm 2023, nhiều trường hợp học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh đã được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị lớn. Trong đó, mức chi phí từ 100 – 200 triệu đồng có 1.435 em/15.620 lượt khám, chữa bệnh, tổng chi từ Quỹ bảo hiểm y tế là 194,4 tỷ đồng. Mức chi phí từ 200 - 500 triệu đồng có 568 em/6.489 lượt khám, chữa bệnh, tổng chi từ Quỹ bảo hiểm y tế là 165,5 tỷ đồng. Chi phí từ trên 500 triệu đồng có 66 em/817 lượt khám, chữa bệnh, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 43 tỷ đồng. Người bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao nhất là 1,07 tỷ đồng (trong năm 2022), có mã thẻ HS4797937XXXXXX (sinh năm 2006, ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); chẩn đoán bệnh chính là "bệnh của hốc mắt, viêm cơ tim cấp, di chứng tổn thương nội sọ”.

B.T