Hướng dẫn thông báo lưu trú trực tuyến qua cổng dịch vụ quản lý cư trú

Thứ hai, 06/06/2022 17:03
Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc triển khai dịch vụ công cấp độ 3, 4 để đảm bảo việc 100% cơ sở lưu trú triển khai thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ Quản lý cư trú, lực lượng Cảnh sát khu vực CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) đã trực tiếp đến các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ...) trên địa bàn phường cung cấp thông tin tài khoản, tài liệu và hướng dẫn các cơ sở thao tác trực tiếp trên máy tính để thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến.
Lực lượng Cảnh sát khu vực CAP Thanh Khê Đông hướng dẫn thủ tục cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát khu vực CAP Thanh Khê Đông hướng dẫn thủ tục cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đến nay, đã có 14/14 cơ sở trên địa bàn P. Thanh Khê Đông được cấp tài khoản và bước đầu thực hiện thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ Quản lý cư trú. Hầu hết các cơ sở đã thành thạo trong việc chuyển đổi cách thức thông báo từ trực tiếp sang trực tuyến.

PHƯƠNG KIẾM