Hủy kết quả đấu giá đối với một doanh nghiệp vì không thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thứ ba, 21/02/2023 10:36
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu vực siêu thị mi-ni tại xã Hòa Phước (H.Hòa Vang) đối với Công ty TNHH Đầu tư - Xuất nhập khẩu Nguyên Minh.

Lý do kết quả trúng đấu giá bị hủy vì Công ty TNHH Đầu tư - Xuất nhập khẩu Nguyên Minh (người trúng đấu giá) không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo phương án đầu giá quyền sử dụng đất được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 1-9-2021. UBND TP giao Cục Thuế TP phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Sở Tài chính TP và các đơn vị có liên quan thu hồi số tiền đặt cọc trước của Công ty TNHH Đầu tư - Xuất nhập khẩu Nguyên Minh với số tiền 6.592.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền trúng đấu giá đã nộp một phần vào ngân sách nhà nước (nếu có) được hoàn trả lại (không tính lãi suất) cho đơn vị này theo đúng quy định. UBND TP cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP tiếp tục thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất Khu vực siêu thị mi-ni tại xã Hòa Phước theo đúng quy định.

PHÚ NAM