Kết quả thanh tra một số gói thầu mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thứ ba, 28/06/2022 15:59
Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm... phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 2 năm (1-1-2020 – 31-12-2021). Trong giai đoạn 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bố trí nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỷ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỷ đồng.

Đoàn Thanh tra đã rà soát ngẫu nhiên 5 gói thầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư gồm: Gói thầu 1 mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 (hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 3,6 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu Cty TNHH Khoa học Hợp Nhất); gói thầu 2 mua sắm 5 máy thở (hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trúng thầu 3,4 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu là Cty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa); gói thầu 3 mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng, giá trị trúng thầu 10,7 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu là Cty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa); gói thầu 4 mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 10 tỷ đồng; nhà thầu trúng thầu là Cty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa); gói thầu 5 mua bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 473,6 triệu đồng đồng; nhà thầu trúng thầu là Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Y Vũ).

Theo Kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đơn vị trúng thầu đã thay đổi 2 mặt hàng (ống Cryo 1,8-2ml có nắp vặn vô trùng và găng tay y tế không bột) nhưng không cung cấp được tài liệu để làm rõ việc đề xuất thay đổi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa có báo cáo đánh giá việc bảo đảm hàng hóa được đề xuất thay thế đã tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng thống nhất 2 mặt hàng thay thế nêu trên. Mặt khác, sau khi ký kết phụ lục hợp đồng thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới có văn bản xin chủ trương của Sở Y tế về việc thay đổi 2 mặt hàng trên dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong việc thanh toán (gói thầu 1).

Thanh tra tỉnh Bình Thuận xác định trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về Trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Cơ quan này đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh về những tồn tại, hạn chế trên. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

NGUYỄN THANH