Khai báo dịch tễ không trung thực bị phạt tiền đến 20 triệu đồng

Thứ ba, 11/05/2021 22:28

Ngày 11-5, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 1256/STP-PB-QLXL-TDTHPL hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, trong đó có nội dung “khai báo y tế trung thực, kịp thời theo quy định”.

Người dân tự giác khai báo y tế tại P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

Theo đó, người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch, đã được thông báo cách ly có hành vi “cố tình khai báo dịch tễ không trung thực, không kịp thời gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống COVID-19” thì tùy từng trường hợp cụ thể có thể bị xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo các trường hợp sau:

Thứ nhất, áp dụng khoản 3 điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi “che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”, “cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”, “cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Tiếp đó, áp dụng điểm a khoản 1 điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi “không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế”. Điểm a khoản 2 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi “che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch”. Khoản 2 điều 14 Nghị định số 117/NĐ-CP, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Bên cạnh đó, người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch đã được thông báo cách ly thực hiện hành vi “không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối” gây lây lan Covid-19 cho người khác có thể bị xem xét, xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội liên quan đến phòng, chống COVID-19.

BẢO NAM