Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 29/04/2021 15:19

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kon Tum - Sáng 28-4, HĐND tỉnh Kon Tum khai mạc Kỳ họp thứ 12 để tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kon Tum sẽ tập trung đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trên cơ sở đó xác định những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và hơn 30 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trình kỳ họp theo luật định.

Kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, hoạt động của các cơ quan Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thảo luận, xem xét, quyết định ban hành 51 Nghị quyết, trong đó có một số nội dung được đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh... 

Nguyễn Phi Em