Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Thứ tư, 22/03/2023 21:45
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) TP Đà Nẵng ngày 22-3 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 (khóa 34) năm 2023 từ ngày 22-3- đến 5-4-2023, 99 học viên là cán bộ chủ chốt tại các sở, ban, ngành, hội đoàn thể… của Đà Nẵng và các cơ quan T.Ư đứng chân trên địa bàn sẽ nghiên cứu, học tập các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN…
Ra mắt Ban cán sự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 34 năm 2023.
Ra mắt Ban cán sự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 34 năm 2023.

Theo Thượng tá Trần Quang Chánh - Phó chỉ huy kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, qua lớp học, từng học viên sẽ nâng cao được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QP-AN; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QP-AN đồng thời, bồi dưỡng nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng chức trách được giao và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn kiến thức QP- AN cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

M.T