Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật trực tuyến tỉnh Lâm Đồng

Thứ tư, 03/11/2021 15:33

Ngày 1-11, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật trực tuyến với chủ đề “Lâm Đồng - Tiềm năng, thế mạnh, đổi mới, phát triển bền vững thời đại 4.0”. 

Tham dự trại viết có 18 văn nghệ sĩ là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ đang sinh sống và làm việc tại các huyện, thành: Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương. 

Các văn nghệ sĩ sẽ đi sâu phản ánh sự đột phá, những tiềm năng, thế mạnh, tôn vinh, quảng bá những thành tựu nổi bật trong của các huyện, thành, trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; phát huy truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, đặc trưng vùng đất và con người trên quê hương Lâm Đồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

L.Đ