Khai mạc Triển lãm "Phật giáo Việt Nam - Dấu ấn tinh hoa"

Thứ hai, 28/11/2022 09:04
Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027), sáng 27-11, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khai mạc Triển lãm "Phật giáo Việt Nam – Dấu ấn tinh hoa".

Thông qua những hình ảnh, hiện vật, triển lãm giới thiệu những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 2 chủ đề chính: Giới thiệu những nhân vật lịch sử tiêu biểu, những danh tăng đã có nhiều công lao, đóng góp, tạo nên những sự kiện lịch sử nổi bật cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến nay và những thành tựu nổi bật của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ đề thứ hai giới thiệu những tư liệu, hiện vật, biểu tượng văn hóa Phật giáo v.v.

Chiều cùng ngày, Đại hội khai mạc phiên trù bị, báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2022 – 2027); báo cáo Đề án nhân sự…

P.V