Khai mạc Tuần ''Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'' năm 2021

Thứ bảy, 20/11/2021 17:50

Biểu diễn chào mừng khai mạc Tuần lễ.

Tuần lễ được khai mạc tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tuần lễ sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt kinh tế - xã hội, sinh kế của nhân dân. 

Trong khuôn khổ Tuần lễ, sẽ có nhiều chương trình đặc sắc như: Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền và các hoạt động trải nghiệm của du khách; tái hiện một số lễ hội, phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc; các hoạt động dân ca, dân vũ theo vùng miền, dân tộc...

H.N