Khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam

Thứ sáu, 21/01/2022 15:50

Ngày 20-1, UBND tỉnh Quảng Nam đã khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam. Đây là ý tưởng rất độc đáo, phù hợp với bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.   

Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam hoạt động tại tên miền https://sanpham.quangnam.gov.vn, trên ứng dụng Smart Quảng Nam. Đây là Trang thông tin chính thức về các sản phẩm của Quảng Nam, tạo điều kiện kết nối giữa nhà cung ứng sản phẩm và người tiêu dùng; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm kênh mua bán và giới thiệu sản phẩm.

Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam cũng là kênh tập trung tất cả các sản phẩm của cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; là địa chỉ tin cậy giới thiệu chi tiết về cơ sở, doanh nghiệp và các thông tin về những sản phẩm mà cơ sở, doanh nghiệp muốn giới thiệu đến người tiêu dùng.

Trần Tĩnh