Khẳng định vai trò đặc biệt của điều dưỡng trong hệ thống y tế

Thứ sáu, 12/05/2023 08:50
Ngày 11-5, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12-5), GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Năm 2023, Hội đồng Điều dưỡng Thế giới đã đưa ra thông điệp hành động là: "Điều dưỡng chúng ta -Tương lai của chúng ta".

“Hưởng ứng thông điệp trên của Hội đồng Điều dưỡng Thế giới, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng để ghi nhận, tôn vinh đóng của người điều dưỡng, hộ sinh đồng thời thể hiện chiến lược, định hướng của ngành Y tế Việt Nam trong việc từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc người bệnh tiến tới hội nhập điều dưỡng khu vực và quốc tế”- Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ; đồng thời đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, đóng góp quan trọng, hiệu quả của đội ngũ điều dưỡng trong xây dựng chính sách, tổ chức quản lý chăm sóc, đào tạo, thực hành chăm sóc và nghiên cứu khoa học... Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều dưỡng, hộ sinh đã đóng góp rất hiệu quả cùng với các bác sỹ và nhân viên y tế khác từng bước đẩy lùi bệnh dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện tại, công tác điều dưỡng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nơi còn quan niệm cho rằng “Nghề điều dưỡng là nghề phục vụ, điều dưỡng chỉ là người làm theo y lệnh của bác sỹ”. Nguồn nhân lực điều dưỡng thiếu nhiều về số lượng và năng lực chuyên môn thấp hơn so với nhiều nước khu vực. Công tác chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế còn phụ thuộc nhiều vào người nhà người bệnh. Điều dưỡng hành nghề chưa phù hợp với văn bằng đào tạo. Đào tạo điều dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hội nhập. Hệ thống lãnh đạo, quản lý điều dưỡng chưa phù hợp... Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, thời gian tới, ngành Y tế sẽ tập trung các giải pháp nhằm đổi mới căn bản và toàn diện về công tác điều dưỡng…

B.T