Khánh Hòa đầu tư gần 167 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh

Thứ tư, 19/06/2024 08:40

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích quốc gia thành cổ Diên Khánh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định đầu tư gần 167 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, di tích này. Theo đó, Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh được giao làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong quý IV-2024.

Dự án này sẽ giải tỏa khoảng 55.451m² đất thành cổ và hơn 39.000m² đất cơ quan đoàn thể, hơn 105.250 m2 đất do các hộ dân đang sử dụng, đồng thời bảo tồn giá trị nguyên gốc của di tích lịch sử này. Dự án có quy mô đầu tư 12 hạng mục, trong đó trùng tu, bảo tồn nguyên gốc tuyến thành đất dài 2.500m, đỉnh thành rộng hơn 4m, lối đi lát gạch rộng 2,6m…

Thành cổ Diên Khánh, được xây dựng năm 1793, là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Khánh Hòa từ năm 1802 đến 1945. Năm 1988, thành cổ được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

T.H