Khánh Hòa triển lãm về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Thứ tư, 10/11/2021 15:42

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề: Đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tiêu biểu ở Khánh Hòa. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện những nét đặc trưng văn hóa trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, triển lãm trưng bày nhiều hiện vật về công cụ lao động sản xuất và vật dụng, trang phục truyền thống, các loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào Raglai, Ê Đê và T'rin.

Triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan đến hết ngày 15-12. 

K.H