Khảo sát xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại TP Đà Nẵng

Thứ tư, 03/08/2022 15:53
Sáng 3-8, Đoàn khảo sát số 2 – Tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng.

Cùng chủ trì buổi làm việc có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Quốc phòng, phó trưởng đoàn khảo sát; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

các đại biểu của Đà Nẵng tham dự buổi làm việc
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định rằng: Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, đưa ra đường lối, tư duy mới, là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Về công tác quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các thành viên đoàn khảo sát và các đại biểu của Đà Nẵng làm rõ hình thức, phướng pháp quán triệt, tổ chức triển khai để Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời đánh giá thực chất chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ BVTQ.

các đại biểu của Đà Nẵng tham dự buổi làm việc

Với kết quả thực hiện Nghị quyết, Thứ trưởng đề nghị làm rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8, gồm: Thứ nhất là kết quả công tác xây dựng đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ ANCT nội bộ; công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở; công tác bảo vệ đảng, bảo vệ ANCT nội bộ. Thứ 2, làm rõ kết quả phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác đảm bảo ANKT, an ninh du lịch, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Thứ 3 là kết quả xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, phòng ngừa ngăn chặn các sự xâm lăng văn hóa của các sản phẩm văn hóa độc hại. Thứ 4, làm rõ kết quả cũng cố sự phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung những phương pháp, cách làm, phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ 5 là đánh giá kết quả cũng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân nhân, trong đó làm rõ những chuyển biến của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân so với 10 năm trước. Cuối cùng là kết quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, trong đó làm rõ thực hiện các quan điểm, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu làm rõ những những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn cũng như kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị quyết. “Các nội dung khảo sát hôm nay đưa ra là những nhiệm vụ rất quan trọng việc tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương 8, khóa XI, nên đề nghị các thành viên trong đoàn cũng như các đại biểu tham gia buổi làm việc thực hiện nghiêm túc những yêu cầu mà đoàn khảo sát đã đặt ra” – Thứ trưởng Lương Tam Quang nói.

Được biết, để tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết vào năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, đứng đầu là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thời gian qua đã chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ như ban hành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc tổng kết Nghị quyết; cũng như tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; chỉ đạo xây dựng các chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án…

Công Hạnh