Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 18/05/2024 09:20
Chiều 17-5, Quận ủy Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  khen thưởng cho 27 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo lời Bác.
Quận Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Quận Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng, biểu dương những tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các ngành, đoàn thể đã quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thời gian đến, Bí thư Quận ủy lưu ý các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đinh Nga