Không để lấn chiếm không gian công cộng tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

Thứ năm, 09/03/2023 10:28
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 874/UBND-SXD về Xử lý tình trạng lấn chiếm không gian công cộng sử dụng vào mục đích riêng tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, thành phố giao UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân cấp chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung xử lý 357 trường hợp vi phạm tại các chung cư theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà. Song song với đó, các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với các hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước; từ đó không để tái diễn tình trạng cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư để buôn bán. Ngoài ra, thành phố giao Sở GTVT hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà bố trí vị trí đậu, đỗ xe ô-tô và lắp đặt biển báo trong khuôn viên chung cư thuộc sở hữu nhà nước để đảm bảo mỹ quan, thuận lợi cho việc đi lại của cư dân, tuân thủ các quy định về PCCC, đảm bảo ANTT.

Đông A