Không hạn chế số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học

Thứ hai, 03/05/2021 09:54

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh, năm nay, Bộ GD-ĐT không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng của mỗi học sinh.

Thời điểm này, học sinh trên cả nước đang thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. Hạn cuối đăng ký nguyện vọng là hết ngày 11-5 tới.  Theo nguyên tắc xét tuyển của Bộ đang áp dụng, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Cụ thể, học sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng, nhưng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, đối với từng trường, ngành, học sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Còn đối với mỗi học sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường, ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng.

Bộ cũng lưu ý, đối với các học sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội phải qua sơ tuyển thì phải ghi nguyện vọng vào các trường này là nguyện vọng 1 (ưu tiên cao nhất). Theo quy định, mức lệ phí xét tuyển năm nay là 25.000 đồng/nguyện vọng giảm 5.000 đồng/nguyện vọng so với năm 2020.

T.N