Không ngừng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh

Thứ tư, 15/09/2021 10:00

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện và tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công tác sáng kiến – kỹ thuật luôn được PC Quảng Ngãi quan tâm, chú trọng và đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ.

Phần mềm quản lý hồ sơ Nhà - đất của PC Quảng Ngãi.

Hàng năm, PC Quảng Ngãi luôn xác định việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn thể CBCNV Công ty là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Đây là nhiệm vụ không những khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật, vận hành mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng các thiết bị cũng như các phần mềm công nghệ phục vụ cho yêu cầu công việc. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, PC Quảng Ngãi đã ban hành các văn bản kêu gọi, khuyến khích toàn thể CBCNV trong Công ty phát huy sức sáng tạo và phát triển sáng kiến của mình. Đặc biệt là trong năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Quảng Ngãi đã phát động ngay phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, xây dựng ý tưởng thực hiện chuyển đổi số năm 2021” với nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các ý tưởng đạt giải.

Có thể khẳng định, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của PC Quảng Ngãi trong những năm qua đã được tuyên truyền rộng khắp, CBCNV PC Quảng Ngãi hăng hái tham gia nhiệt tình các cuộc thi sáng kiến và những sáng kiến của PC Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý nghĩa thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho các CBCNV làm việc, khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của đội ngũ CBCNV làm công tác kỹ thuật cũng như các CBCNV làm các công tác khác trong Công ty.

Sáng kiến “Máy thu hồi dây dẫn, kết hợp kéo dây mới” của PC Quảng Ngãi đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của PC Quảng Ngãi đã được công nhận tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 năm một lần. Từ năm 2014 đến nay, PC Quảng Ngãi đã tham gia Hội thi với 18 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đã có 5 đề tài được công nhận và đạt giải trong Hội thi. Cụ thể, tại Hội thi lần thứ 9 (2014-2015), PC Quảng Ngãi đã có 02 đề tài đạt giải khuyến khích trên 08 đề tài tham gia dự thi (đạt tỷ lệ 25%). Tại Hội thi lần thứ 10 (2016-2017), PC Quảng Ngãi đã có 02 đề tài đạt giải khuyến khích trên 05 sáng kiến tham gia dự thi (đạt tỷ lệ 40%). Tại Hội thi lần thứ 11 (2018-2019), PC Quảng Ngãi cũng đã có 01 giải khuyến khích trên 33 sáng kiến được công nhận tại Hội thi. Đến tham dự với Hội thi lần thứ 12 này, PC Quảng Ngãi dự kiến sẽ tham gia với 05 đề tài liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty gồm: Phần mềm Quản lý hồ sơ Nhà, đất, Lập trình các ứng dụng trên điện thoại di động từ các ứng dụng sẵn có, Chương trình theo dõi Hợp đồng đầu tư công trình điện, Bộ giá đỡ kìm thủy lực trên không và Giá thao tác đa năng. Với số lượng đề tài tham gia hàng năm như vậy, PC Quảng Ngãi đã luôn được UBND Tỉnh tuyên dương tinh thần là một trong những đơn vị tích cực và có nhiều đề tài tham gia của tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của PC Quảng Ngãi còn được công nhận và khen thưởng tại các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của EVNCPC. Năm 2020, PC Quảng Ngãi đã có 03 sáng kiến được công nhận tại EVNCPC trong 05 sáng kiến gửi đi (đạt tỷ lệ 60%). Cụ thể là các Phần mềm Quản lý hồ sơ Nhà - đất; sáng kiến sử dụng bộ điều nhiệt điều khiển tự động cấp nguồn 220VAC cho điện trở sấy tại tủ điều khiển tại chỗ bộ OLTC MBA tại các TBA 110kV và giải pháp kiểm soát các chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Còn trong năm 2021, PC Quảng Ngãi đã gửi đi 08 sáng kiến, giải pháp để EVNCPC xét duyệt.

Ông Nguyễn Hoàng Tín – Phó trưởng phòng Kỹ thuật PC Quảng Ngãi cho biết: “Trong nhiều năm qua, PC Quảng Ngãi đã có rất nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học để áp dụng vào trong công tác sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn cho người lao động và đảm bảo cung cấp điện. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật này đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho ngành điện nói riêng và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói chung.”

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, say mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên PC Quảng Ngãi, trong tương lai, PC Quảng Ngãi sẽ có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, hiệu quả, chất lượng hơn nữa, góp phần giúp PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bước đi kịp thời đại trong thời kỳ đổi mới công nghệ và đồng hành cùng các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.