Khúc ru giêng hai

Thứ bảy, 21/01/2023 20:40
Những cánh chim phiêu bạt đã bay về

nằm giấu mỏ trong chiều nghe gió hát

nhánh tre gầy mắc nôi ru bờ cát

hỏi khúc sông tình đã hết buồn chưa?

Ngày giêng hai anh ghé bến sông xưa

mùi hương bưởi vẫn thơm lừng trong gió

hoa xoan tím còn vương đầy lối nhỏ

thềm cũ đầy hoa như đón ai về

Mấy mùa xuân ôm khát vọng say mê

anh mộng mị giữa bộn bề cơm áo

dấu yêu ơi, xin một lần thơm thảo

gió cũng gọi nhau bến cũ một thời

Đêm nguyệt rằm nỗi nhớ chơi vơi

thương chú chim non lạc bầy gọi mẹ

mình lạc nhau đêm mưa phùn gió nhẹ

để giêng này xoan tím rụng rưng rưng.

LĨNH HỒ QUANG