Kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tại 25 tỉnh, thành phố

Thứ bảy, 06/04/2019 10:47

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ngày 5-4 cho biết, theo kế hoạch đã được xây dựng, trong thời gian tới Tổng cục sẽ triển khai 4 đoàn công tác tiến hành rà soát, kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn trên phạm vi 25 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.

Đây là các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ điển hình hoặc các địa phương có những vấn đề nổi cộm về quản lý chất thải. Còn các cơ sở xử lý chất thải khác sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá.

Nội dung kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tập trung vào việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các hồ sơ môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt như: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường...

VĂN HÀO