Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Kiểm toán Nhà nước

Thứ ba, 14/06/2022 15:29
Ngày 13-6, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23-3-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị với các báo cáo chu đáo, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, cũng như các cơ quan, đơn vị. Để đảm bảo các nội dung, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với Đoàn; chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ; cử đại diện lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của Đoàn trong quá trình làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị được kiểm tra.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn Kiểm tra đã ban hành; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn sẽ dự thảo Báo cáo kết quả, gửi Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước tham gia ý kiến; tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, sau đó Đoàn báo cáo kết quả lên Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tích cực, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn Kiểm tra.

QUỲNH HOA