Kiện hành chính là hành động văn minh

Thứ hai, 27/04/2020 08:00

Đây chính là lời phát biểu của một số lãnh đạo tỉnh, thành phố khi được phóng viên, cử tri đặt câu hỏi về các vụ khiếu nại và khởi kiện hành chính. Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính; quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng và tương đương trở xuống; quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước... ra tòa án có thẩm quyền khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm trực tiếp bởi các đối tượng hành chính trên. Mặc dù pháp luật đã quy định rất rõ về khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính, lãnh đạo các địa phương cũng đã có sự nhìn rất tiến bộ, tuân thủ pháp luật nhưng thực tiễn cho thấy rằng, vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong xã hội (người dân và doanh nghiệp) e ngại và thiếu niềm tin trong việc khiếu nại, khởi kiện cơ quan nhà nước. Thay vì khiếu hại, khởi kiện, họ làm đơn kêu cứu hay cứu xét; thay vì khiếu nại, khởi kiện, họ dùng tiền để chạy cho được việc; thay vì khiếu nại, khởi kiện, họ lại thực hiện các hành vi trái pháp luật như đánh, bắt người đang thực hiện công vụ... Để người dân và doanh nghiệp xem việc "Kiện hành chính là hành động văn minh", có đủ niềm tin để thực hiện điều này, theo chúng tôi, cần có sự tuyên truyền thường xuyên của các cơ quan ngôn luân, của chính quyền địa phương; cần có nhiều hơn nữa những vị lãnh đạo đề cao công lý, dám làm dám chịu; cần một hệ thống tòa án và các vị thẩm phán thật sự "Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư"; và quan trọng hơn cả là cần bản thân người dân và doanh nghiệp dám đấu tranh vì lẽ phải khi xét thấy cơ quan nhà nước giải quyết không đúng pháp luật dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì kịp thời tiến hành thủ tục khiếu nại, khởi kiện hành chính. Làm tốt điều này sẽ tạo động lực cho sự tuân thủ pháp luật của mọi thành phần trong xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển xã hội một cách bền vững.

Luật sư LÊ NGÔ HOÀI PHONG

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh tại TP Đà Nẵng. Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456; 0905102425