Kinh tế Đà Nẵng thoát tăng trưởng âm

Thứ sáu, 03/12/2021 12:34

Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ chỉ đạt 1,18% trong khi nghị quyết đề ra tăng 5-6%.

Năm 2021 quy mô GRDP của Đà Nẵng ước đạt hơn 105 ngàn tỷ đồng, tăng 0,11%; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 20,6 ngàn tỷ đồng, bằng 95% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 88 triệu đồng.

Như vậy, do chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 từ tháng 5-2021 đến nay nền kinh tế TP đã không thể duy trì mức tăng như những năm trước, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp. Đến cuối năm 2021, Đà Nẵng có 7/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch. Sở dĩ năm 2021 dù diễn biến dịch phức tạp hơn, song kinh tế TP vẫn thoát cảnh tăng trưởng âm (năm 2020 tăng trưởng âm 7,9%) là nhờ 4 tháng đầu năm không có ca nhiễm trong cộng đồng, TP đồng loạt thực hiện các mục tiêu đề ra. Được biết, trong năm 2021 Đà Nẵng đã chi gần 2.600 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, trong đó chi hỗ trợ cho người dân gần 800 tỷ đồng.

HẢI QUỲNH