Kon Tum triển khai đợt cao điểm đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thứ hai, 13/11/2023 07:00
Từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho công dân trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong triển khai, thực hiện Kế hoạch 3903/KH-UBND.
Lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong triển khai, thực hiện Kế hoạch 3903/KH-UBND.

Theo Kế hoạch 3903/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum, đợt cao điểm được thực hiện xác định chỉ tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản ĐDĐT; trong đó, 90% công dân được đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID; người dân biết khai thác, sử dụng tài khoản ĐDĐT trên ứng dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự. Riêng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản ĐDĐT và đảm bảo tỷ lệ đạt 100% phải kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

K.T