Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cần thực hiện tốt phương châm:

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững

Thứ tư, 10/07/2024 12:24

Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được khai mạc sáng nay (10-7), tham dự và phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nêu ra những giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2024, trong đó lưu ý cần thực hiện tốt phương châm: Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nêu ra nhiều giải pháp tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp.

Sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân Quảng Nam trong 6 tháng qua đã vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục phục hồi phát triển và có nhiều điểm khởi sắc. Bức tranh kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng với mức tăng trưởng dương sau một giai đoạn dài khó khăn. Khu vực sản xuất công nghiệp có bước phục hồi tốt, nhất là trong quý 2 tăng trưởng xấp xỉ 15% là mức tăng trưởng rất đáng ghi nhận. Nông nghiệp được mùa, nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định với mức tăng trưởng 3,0%. Dịch vụ du lịch tiếp tục thu hút đông đảo du khách, với 4,6 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu Ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 51,8% dự toán. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, sắp xếp dân cư, ổn định đời sống cho người dân vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, biên giới, biển đảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ và có sự cải thiện đáng kể về mức độ đánh giá. Tỉnh cũng đã khẩn trương, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt để từng bước ổn định tổ chức bộ máy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Tuy nhiên, bên cạnh với những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhìn nhận, tình hình của tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển biến tích cực nhưng còn chậm (xếp thứ 59/63 tỉnh, thành); một số nguồn thu đạt thấp (thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 20%); nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cắt, giảm quy mô sản xuất, ngừng hoạt động (tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 979 doanh nghiệp, tăng 19,24% so với cùng kỳ. Nhà máy bia tại Quảng Nam ngừng hoạt động…) đã tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm công nhân, người lao động.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, còn thấp (mới đạt 23,7%). Các chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều nội dung triển khai chưa hiệu quả, giải ngân thấp. Một số công trình chậm tiến độ, một số kéo dài khá nhiều năm, ảnh hưởng đến phát triển và gây lãng phí. Hạ tầng giao thông, nhất là ở một số địa phương khu vực miền núi xuống cấp nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác xử lý chất thải rắn... còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc. Khó khăn về nguồn nguyên liệu cung ứng cho các công trình, dự án chưa được giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, nhiều kiến nghị, bức xúc của nhân dân chậm được giải quyết, nhất là các bức xúc, đơn thư, kiến nghị liên quan đến đất đai, dự án bất động sản (từ đầu năm đến nay các cơ quan tiếp nhận hơn 4.500 đơn thư của công dân). Tội phạm có dấu hiệu diễn biến phức tạp, tăng về số lượng, nhất là buôn bán ma túy, cờ bạc, cá độ, trộm cắp tài sản…

“Những vấn đề tồn tại, hạn chế này tiếp tục đặt ra cho chúng ta nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải có cách làm hiệu quả hơn, đột phá hơn trong thời gian tới thì mới có thể làm chuyển biến tốt tình hình và đẩy nhanh tốc độ phát triển theo chỉ tiêu nghị quyết đã đặt ra từ đầu năm (tăng từ 7,5-8% năm)”- ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Nhiều giải pháp được đưa ra

Tại kỳ họp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh một số nội dung, đề nghị kỳ họp và các vị đại biểu quan tâm:

Thứ nhất, đề nghị kỳ họp thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến tình hình KTXH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thấy rõ những mặt tích cực, những động lực mới để phát huy tốt hơn; thẳng thắn phân tích, nhận diện những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, nhất là những nguyên nhân mang tính chủ quan... từ đó đề xuất, quyết định các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới, thực hiện tốt phương châm: Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò HĐND tỉnh trong công tác xây dựng thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nhất là xây dựng văn bản cụ thể hóa các chính sách theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để kịp thời thực hiện khi các quy định của các luật này có hiệu lực thi hành. Chú trọng công tác xây dựng nghị quyết, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của trung ương và phù hợp thực tiễn của tỉnh.

Tăng cường giám sát, theo dõi thực hiện các chủ trương, chính sách được HĐND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện sơ hở, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Rà soát các chính sách do HĐND đã ban hành, đảm bảo các chính sách thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ đúng đối tượng. Lưu ý sớm rà soát các chính sách, các quyết nghị của HĐND liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp; các chính sách liên quan đến thực hiện các Chương trình MTQG; giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp...

Tiếp tục nghiên cứu ban hành, thể chế hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm khơi thông, giải phóng và huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển. Làm mới các động lực cũ đang có, tạo động lực mới cho phát triển KT-XH, khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên của người dân và đội ngũ CBCCVC tỉnh; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường ngay trong các giai đoạn phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng sống của nhân dân về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nêu ra nhiều giải pháp tại kỳ họp.

Ba là, tập trung thực hiện thường xuyên hơn và nâng cao chất lượng giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước; đảm bảo kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, kịp thời kiến nghị, nhắc nhở, không để tình trạng sợ trách nhiệm, không làm đúng, làm đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trở nên phổ biến. Chú trọng hơn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Tăng cường đi kiểm tra thực tế, lắng nghe, kiến nghị và có giải pháp quyết liệt xử lý các kiến nghị mang tính bức xúc, kéo dài của người dân. Tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp, bởi chất vấn là cách thức giám sát hết sức quan trọng, thể hiện rõ nét tính dân chủ, nguyên tắc pháp quyền, chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động của HĐND; cũng là dịp để cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá trách nhiệm, năng lực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các ngành cũng như lãnh đạo UBND tỉnh.

“Sau kỳ họp này, tôi đề nghị HĐND và các vị đại biểu khẩn trương tổ chức tiếp xúc cử tri, lan tỏa mạnh mẽ những kết quả đạt được, tiếp thêm động lực, niềm tin, không khí phấn khởi để các cử tri, nhân dân tỉnh nhà bước vào 6 tháng cuối năm 2024 với quyết tâm mới, khí thế mới. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh cũng linh hoạt tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc thẩm quyền, góp phần quan trọng để có thể hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH mà HĐND tỉnh đã quyết nghị từ đầu năm“- Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

TRẦN TÂN