Kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cuối năm 2023 có gì nổi bật?

Thứ bảy, 02/12/2023 07:15
Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2023 sẽ diễn ra từ 12 đến 14-12 tới để xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng của TP.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu, phê chuẩn. Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ thảo luận về nội dung báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND TP về tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố; giám sát về việc thực hiện các qui định pháp luật, cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

HẢI QUỲNH