Lấy ý kiến dự thảo "Đánh giá thực trạng và tổ chức không gian phát triển KT - XH trên địa bàn quận Liên Chiểu"

Thứ hai, 21/03/2022 17:14
Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ngày 20-3 cho biết, vừa tổ chức lấy ý kiến dự thảo lần 4 đề án "Đánh giá thực trạng và tổ chức không gian phát triển KT-XH của thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050".

Dịp này, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn đánh giá tiến độ thực hiện đề án quy hoạch không gian KT-XH quận đến thời điểm hiện nay; báo cáo các nội dung được tổng hợp từ các chuyên gia và các nội dung được góp ý vào bản thảo lần 3 của quận; báo cáo các nội dung liên quan các vấn đề của Liên Chiểu mà UBND thành phố đã thống nhất tích hợp vào bản thảo Đề án Quy hoạch của thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ... Theo ông Huy, bản thảo lần 4 đề án bố cục có 5 phần chính, gồm: Các yếu tố điều kiện phát triển của quận Liên Chiểu; Thực trạng phát triển KT-XH, môi trường và ANQP thời kỳ 2011-2020; phân tích và dự báo tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước tới phát triển KT-XH quận Liên Chiểu; định hướng phát triển quận Liên Chiểu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; các giải pháp và tổ chức thực hiện. Được biết, dự thảo lần này đã nhận được góp ý của 6 chuyên gia, Viện nghiên cứu phát triển KTXH thành phố và các Sở ngành liên quan, qua đó giúp đơn vị tư vấn bổ sung, điều chỉnh và hoàn thành Dự thảo đề án trình các cấp chính quyền trong thời gian đến.

CÔNG HẠNH