Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Công chứng

Thứ năm, 16/05/2024 07:05
Ngày 15-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vào ngày 20-5 tới.
Ông Nguyễn Duy Minh chủ trì hội nghị góp ý về dự thảo Luật Công chứng của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Duy Minh chủ trì hội nghị góp ý về dự thảo Luật Công chứng của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý về một số nội dung lớn của dự thảo luật còn có nhiều ý kiến khác nhau. Cụ thể như các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7), Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên (Điều 8), Tạm đình chỉ hành nghề công chứng (Điều 13), Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Điều 22), Tạm ngừng hoạt động Văn phòng công chứng (Điều 30), Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên (Điều 38), Thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản (Điều 41), Địa điểm công chứng (Điều 43), Cơ sở dữ liệu công chứng (Điều 63)...

Ông Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng ghi nhận những ý kiến góp ý của đại biểu là những người làm công tác thực tiễn liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật này, qua đó góp phần giúp Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp sắp đến.

HẢI QUỲNH