Lễ hội đền Cả diễn ra cuối tháng 10

Thứ tư, 19/10/2022 17:01
Theo UBND thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), các hoạt động lễ hội đền Cả- Dinh đô Quan Hoàng Mười được diễn ra từ 28 đến ngày 31-10-2022 (tức 4-10 đến ngày 7-10 - Âm lịch). Không gian chính của lễ hội sẽ được diễn ra trong khuôn viên Di tích Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười, thuộc TDP Hầu Đền, P. Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.
Quang cảnh rước nước (cấp sắc) tại Lễ hội đền Cả.
Quang cảnh rước nước (cấp sắc) tại Lễ hội đền Cả.

Các hoạt động chính của lễ hội gồm: hội thi gói bánh chưng dâng Thánh diễn ra sáng 28-10; lễ rước nước (cấp sắc); lễ rước bộ (lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du) diễn ra vào ngày 29-10; lễ khai hội (nghi lễ Nhà nước) diễn ra vào sáng 30-10-2022; lễ Kiệu thỉnh thập vị Hoàng Tử Vương Quan, lễ tế Thánh, cúng phóng đăng và rước thả hoa đăng, đàn Mông Sơn chẩn tế, lễ hầu tạ; lễ tế dân gian sẽ được diễn ra vào 31-10-2022.

Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2022 được tổ chức nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là bảo tồn các giá trị văn hóa của các lễ hội truyền thống.

H.T