Lễ hội Dinh Thầy Thím là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ bảy, 15/01/2022 14:00

Lễ hội truyền thống Dinh Thầy Thím (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) vừa được Bộ VH- TT & DL quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu, được tỉnh Bình Thuận chọn để bảo tồn, phục dựng và nâng tầm tổ chức để phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16-9 (âm lịch) hằng năm (còn được gọi là Lễ tế Thu) trong không gian văn hóa đặc trưng, đậm nét dân gian miền biển với nhiều hoạt động lễ và hội đặc sắc.

B.T