Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thứ năm, 24/11/2022 10:21
Sáng 23-11, tại thành phố Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23-11-1922 – 23-11-2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày nêu rõ, đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa (bí danh Sáu Dân) sinh ngày 23-11-1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, thấu hiểu nỗi thống khổ của các tầng lớp Nhân dân dưới ách nô dịch, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí sớm có tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí tham gia tổ chức Thanh niên phản đế; tháng 11-1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đồng chí Võ Văn Kiệt trải qua nhiều cương vị công tác: Bí thư Chi bộ xã Trung Hiệp, Huyện ủy viên huyện Vũng Liêm; Ủy viên chính trị dân quân cách mạng Liên tỉnh Tây Nam Bộ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Rạch Giá, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá; Bí thư Khu ủy T4 (Sài Gòn - Gia Định); Bí thư Khu ủy Khu 9; Bí thư Quân khu ủy Khu 9; Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục Miền Nam...

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Võ Văn Kiệt được Đảng, Nhà nước giao đảm trách chức vụ Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng. Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (6-1991), đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, tiếp tục lãnh đạo Chính phủ trên cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa VIII (tháng 8-1991), Đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX (tháng 10-1992), đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo Chính phủ thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng. Dưới sự lãnh đạo kiên quyết, táo bạo, trên tinh thần “đổi mới toàn diện” của Chính phủ, đất nước ta đã có bước phát triển to lớn về kinh tế - xã hội. Nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang đậm “dấu ấn Võ Văn Kiệt” được xây dựng trong thời kỳ này như: Đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam; Đường Hồ Chí Minh; Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; Công trình Thủy điện Trị An; Chương trình khai phá Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; Nhà máy lọc dầu Dung Quất; xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam… đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991); với Hoa Kỳ (1995); gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (1995); chỉ đạo thiết lập sự liên kết kinh tế với các nước trong khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực bên trong và bên ngoài, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, phá vỡ thế bao vây cấm vận, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đối với đồng chí, đổi mới là sáng tạo, là biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng đề ra.

PHẠM TIẾP