Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Hang Tám Thanh niên xung phong tổ chức đầu tháng 11-2022

Thứ hai, 17/10/2022 09:23
Nhân tròn 50 năm ngày hy sinh của các liệt sỹ tại Hang Tám thanh niên xung phong, đầu tháng 11-2022, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động tri ân, trong đó có 2 hoạt động chính là lễ tưởng niệm và lễ cầu siêu tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, các ban ngành, địa phương xây dựng phóng sự, phim tài liệu, gặp gỡ đối thoại, bài viết về sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ tại Hang Tám Thanh niên xung phong và trên Đường 20 Quyết Thắng… và hướng các hoạt động tưởng niệm thành nghi thức truyền thống hàng năm và lâu dài để Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trở thành điểm du lịch văn hóa, tâm linh có giá trị tinh thần và tư tưởng thiện tâm của tỉnh Quảng Bình.

Q.B