Logistics Cảng Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh do tiền thuê đất tăng mạnh

Thứ sáu, 30/09/2022 16:34
Ngày 29-9, Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để bàn về các nội dung gồm: vấn đề tăng tiền thuê đất giai đoạn từ 29-9-2021 đến 28-9-2026 điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022.
Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

Tại đại hội này, đại diện lãnh đạo HĐQT Công ty đã thông báo đến các cổ đông Thông báo số 1612/TB-CTDAN của Cục Thuế TP Đà Nẵng về đơn giá thuê đất giai đoạn từ 29-9-2021 đến 28-9-2026 là 153.309 đồng/m2/năm và Thông báo số 1733/TB-CTDAN về số tiền thuê khu đất rộng 51.037m2 để làm khu dịch vụ logistics cảng mà Công ty phải nộp trong năm 2022 là hơn 7,8 tỷ đồng.

Như vậy, so với đơn giá thuê đất cũ là 27.114 đồng/m2/năm, đơn giá thuê đất giai đoạn từ 29-9-2021 đến 28-9-2026 tăng gấp hơn 5,6 lần, tương ứng số tiền thuê đất phải nộp hàng năm trong giai đoạn này tăng hơn 5,6 lần. Do tiền thuê đất tăng mạnh đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 nên HĐQT Công ty đã trình ra đại hội cổ đông để xin ý kiến của các cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: lợi nhuận trước thuế từ 12,5 tỷ đồng giảm còn 7 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ từ 15% giảm còn 10%. Kết quả 100% cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua số tiền thuê đất phải nộp năm 2022 là hơn 7,8 tỷ đồng và việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nêu trên.

PHÚ NAM