Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Thứ bảy, 02/12/2023 09:50
Sáng 1-12, tại Trường THCS và THPT Cửa Việt của huyện Gio Linh, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm 2023.

Diễn văn hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 của đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã nêu rõ mục tiêu của Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và giải thích về chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030” của Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay. Cũng tại lễ mít-tinh, đại diện người nhiễm HIV đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại tỉnh Quảng Trị và đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THCS và THPT Cửa Việt đã phát biểu ý kiến hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS với các thông điệp cụ thể thể hiện quyết tâm góp sức sáng tạo cùng cộng đồng chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Bội Nhiên